Aktualności

books

Aktualności

  Obecnie w siedzibie Biblioteki o powierzchni 1728 m kw. mieszczą się na parterze: wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych. Klimatyzowane piętro to czytelnia dla dorosłych, która liczy 80 miejsc, sala konferencyjna i Punkt Informatyczny.

Biblioteka jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd i sanitariaty przystosowane dla ich potrzeb.

XVI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ph. „Z górki na pazurki – moje ferie”

utworzono .

Drogie dzieci!

Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku zaprasza Was do wzięcia udziału w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego ph. „Z górki na pazurki – moje ferie”.

Odwołując się do Waszej wyobraźni chcielibyśmy Was zachęcić do wykonania ilustracji przedstawiającej, w jaki sposób spędzacie ferie zimowe. 

Celem konkursu jest rozbudzenie wyobraźni, pobudzenie do plastycznej wypowiedzi, zainspirowanie do samodzielnych poszukiwań i obserwacji. Czekamy na oryginalne i własnoręcznie wykonane prace.

 

 

REGULAMIN KONKURSU ORAZ METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ

(pobierz tutaj w pdf)

 • Organizatorem XVI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci ph. „Z górki na pazurki – moje ferie” (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.
 • W Konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  • od 6 do 8 lat,
  • od 9 do 11 lat,
  • od 12 do 13 lat.

Uczestnicy kwalifikowani będą do określonej kategorii wiekowej  na podstawie roku urodzenia.

 • Prace wykonane mogą być w dowolnej technice w formacie A3 lub A4.
 • Każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć w inny sposób maksymalnie trzy prace. Prace przedstawione
  na Konkurs winny być pracami własnymi autorów nie przedstawionymi w innych konkursach.
 • Termin nadsyłania prac na adres:

               Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku

               ul. Narutowicza 4, 97-500 Radomsko

mija 6 lutego 2021r. (decyduje data stempla pocztowego)

 • Rozstrzygnięcie Konkursu będzie miało miejsce w ciągu jednego miesiąca licząc od dnia 6 lutego 2021r.
 • Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora Konkursu
  (www.mbp-radomsko.pl), nadto do laureatów będą przesłane zawiadomienia na adres ich szkół.
 • Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody książkowe.
 • Prace nadesłane na Konkurs stają się własnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku bez wynagrodzenia i mogą być wykorzystywane do organizowania wystaw, prezentacji w materiałach reklamowych, w prasie, w telewizji i do innych publikacji, w tym elektronicznych.
 • Każda praca konkursowa powinna zawierać:
  • metryczkę - czytelnie wypełnioną pismem drukowanym oraz naklejoną na odwrocie pracy konkursowej,
  • oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, podpisane przez rodzica uczestnika niepełnoletniego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu.
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator. Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 44 683-28-16 wew. 130 oraz na stronie internetowej biblioteki pod adresem www.mbp-radomsko.pl.