Aktualności

books

Aktualności

  Obecnie w siedzibie Biblioteki o powierzchni 1728 m kw. mieszczą się na parterze: wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych. Klimatyzowane piętro to czytelnia dla dorosłych, która liczy 80 miejsc, sala konferencyjna i Punkt Informatyczny.

Biblioteka jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd i sanitariaty przystosowane dla ich potrzeb.

KONKURS LITERACKI Z OKAZJI XXIII RADOMSZCZAŃSKICH DNI RODZINY

utworzono .

 

KONKURS_LITERACKI_Z_OKAZJI_XXIII_RADOMSZCZAŃSKICH_DNI_RODZINY_MBP.jpg

.

Regulamin konkursu:

  1. Organizatorami konkursu literackiego z okazji XXIII Radomszczańskich Dni Rodziny (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
  2. Celem konkursu jest stworzenie możliwości wyrażenia swoich przemyśleń i spostrzeżeń na temat rodziny.
  3. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Prace powinny mieć formę opowiadania lub eseju. Dopuszcza się jednak inne kategorie gatunkowe.
  5. Prace konkursowe muszą być oryginalne, nie mogą być wcześniej ogłaszane drukiem ani publikowane

i/lub nagradzane w innych konkursach.

  1. Prace o objętości nieprzekraczającej 8 stron znormalizowanego maszynopisu należy sporządzić w 4 (czterech) egzemplarzach w postaci wydruków w formacie A4 i przesłać do 17 maja 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Narutowicza 4, 97-500 Radomsko

lub składać w sekretariacie biblioteki

  1. Prace powinny być opatrzone godłem słownym.
  2. Do każdej pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną indywidualnym godłem, zawierającą informację o autorze i jego pracy: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna (dotyczy uczestników niepełnoletnich), tytuł tekstu, kategoria (opowiadanie, esej, inna kategoria gatunkowa), godło (na podstawie załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu).

.

Pełna treść regulaminu oraz informacja o autorze do pobrania ponizej

.

Pliki do pobrania: