Aktualności

books

Aktualności

  Obecnie w siedzibie Biblioteki o powierzchni 1728 m kw. mieszczą się na parterze: wypożyczalnia dla dzieci, wypożyczalnia dla dorosłych. Klimatyzowane piętro to czytelnia dla dorosłych, która liczy 80 miejsc, sala konferencyjna i Punkt Informatyczny.

Biblioteka jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych. Posiada podjazd i sanitariaty przystosowane dla ich potrzeb.

Rozstrzygnięcie XVIII edycji konkursu czytelniczego ph."Najaktywniejszy czytelnik"

utworzono .

 

  

 

W konkursie czytelniczym przeprowadzonym w Oddziale dla dzieci oraz Filii Nr 1, Filii Nr 2, Filii Nr 3, Filii Nr 4 MBP w Radomsku trwającym od 02.01.2021 do 15.05.2021 r. wzięło udział 88 czytelników. Uczestnicy konkursu przeczytali 2537 książek, których oceniano w trzech kategoriach wiekowych :

w I kategorii od 7 do 9 lat brało udział 35 czytelników, którzy przeczytali 993 książki

w II kategorii od 10 do 12 lat brało udział 36 czytelników, którzy przeczytali 1076 książek

w III kategorii od 13 do 15 lat brało udział 17 czytelników, którzy przeczytali 468 książek.

Na podstawie list laureatów konkursu sporządzonych przez kierowników placówek na posiedzeniu w dniu 18.05.2021 r. Komisja w składzie:

przewodnicząca: Renata Barwaśna - Kowalczyk kierownik Oddziału dla dzieci

członkowie: Agnieszka Tomalka – bibliotekarz Oddziału dla dzieci

Ewa Gaik kierownik Filii Nr 1

Ewa Nowakowska kierownik Filii Nr 2

Mariola Krej kierownik Filii Nr 3

Małgorzata Knychalska kierownik Filii Nr 4

wyłoniła laureatów konkursu, którym przyznano nagrody książkowe, ufundowane przez Prezydenta Miasta Radomska.

Tytuł „Mistrza Czytelnictwaw konkursie czytelniczym otrzymuje:

Zuzanna Sęk (Filia nr 4)

Mistrzyni Czytelnictwa” przeczytała 132 książki

Komisja przyznała następujące narody i wyróżnienia :

W I kategorii od 7 do 9 lat przyznano nagrody:

I miejsca :

Nikodem Proszowski (Oddział dla dzieci)

Kacper Wodecki (Filia nr 4)

Laureaci I miejsc przeczytali razem 163 książki

II miejsce :

Lidia Bałdys (Filia nr 4)

Laureatka przeczytała 54 książki

III miejsca:

Damian Bareła (Filia nr 3)

Bartosz Poroszewski (Oddział dla dzieci)

Beniamin Bareła (Filia nr 3)

Aleksandra Waloch (Filia nr 4)

Laureaci III miejsc przeczytali razem 186 książek

IV miejsca :

Natalia Saternus (Filia nr 4)

Agata Kucharska (Filia nr 1)

Klaudia Kopeć (Oddział dla dzieci)

Sergiusz Sikorski (Oddział dla dzieci)

Jakub Dubielski (Filia nr 4)

Laureaci IV miejsc przeczytali łącznie 166 książek

Wyróżnienia:

Szymon Dębiński (Filia nr 4)

Izabela Stolarek (Filia nr 1)

Nadia Ulbrych (Filia nr 4)

Szymon Kaźmierski (Oddział dla dzieci)

Alicja Piotrowska (Filia nr 1)

Witold Gonera (Filia nr 1)

Aleksander Szczypkowski (Oddział dla dzieci)

Czytelnicy wyróżnieni w I kategorii wiekowej przeczytali łącznie 174 książki

W II kategorii od 10 do 12 lat przyznano nagrody:

I miejsca:

Julia Sowa (Filia nr 2)

Szymon Gała (Filia nr 2)

Laureaci I miejsc przeczytali razem 160 książek

II miejsca :

Daniel Karkoszka (Filia nr 1)

Maja Stępień (Filia nr 3)

Laureaci II miejsc przeczytali łącznie 116 książek

III miejsca :

Kinga Klekowska (Filia nr 2)

Patryk Szcześniak (Filia nr 2)

Szymon Kucharski (Filia nr 1)

Dorian Pabich (Filia nr 3)

Jakub Grzybowski ( Filia nr 2)

Laureaci III miejsc przeczytali razem 217 książek

IV miejsca :

Julian Tarnowski – (Filia nr 3)

Krystian Bareła (Filia nr 3)

Maja Zielińska (Filia nr 4)

Zuzanna Kopeć (Oddział dla dzieci)

Weronika Woźniak (Filia nr 3)

Julia Jarosińska (Filia nr 4)

Jan Wtorkowski (Oddział dla dzieci)

Laureaci IV miejsc przeczytali łącznie 230 książek

Wyróżnienia :

Paweł Kuliś (Filia nr 2)

Magdalena Tkacz (Oddział dla dzieci)

Aleksandra Wojtasińska ( Filia nr 3)

Paweł Wojciechowski (Oddział dla dzieci)

Kinga Ślęzak (Filia nr 1)

Julia Kościołek (Filia nr 1)

Łukasz Piotrowski (Filia nr 1)

Oliwier Stolarek (Filia nr 1)

Justyna Łągiewska (Oddział dla dzieci)

Michał Kacprzak (Oddział dla dzieci)

Julia Kaźmierska (Oddział dla dzieci)

Czytelnicy wyróżnieni w II kategorii wiekowej przeczytali razem 257 książek

W III kategorii od 13 do 15 lat przyznano nagrody:

II miejsce :

Joanna Dzięgowska (Filia nr 2)

Laureatka przeczytała 64 książki

III miejsca :

Dominika Bareła (Filia nr 3)

Dominika Dziwińska (Oddział dla dzieci)

Mateusz Radwański (Filia nr 2)

Aleksandra Grzybowska (Filia nr 2)

Laureaci III miejsc przeczytali łącznie 179 książek

IV miejsca:

Aleksandra Poteralska ( Filia nr 4)

Weronika Poteralska (Filia nr 4)

Laureatki IV miejsc przeczytały razem 60 książek

Wyróżnienia:

Piotr Wojtasiński (Filia nr 3)

Magdalena Kopeć (Oddział dla dzieci)

Krzysztof Wtorkowski (Oddział dla dzieci)

Marcel Patalan (Oddział dla dzieci)

Szymon Wtorkowski (Oddział dla dzieci)

Czytelnicy wyróżnieni w III kategorii wiekowej przeczytali łącznie 116 książek.

Podsumowanie XVIII edycji konkursu czytelniczego „Najaktywniejszy czytelnik” nastąpiło on-line 1 czerwca 2021 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na stronie internetowej MBP Radomsko www.mbp-radomsko.pl oraz w mediach społecznościowych biblioteki.